Suomi vaarallisella tiellä

Hannu HoskonenBlogi

Jo muutaman päivän ajan on valtakunnan medioissa hehkutettu EU:ssa sovitun elvytysrahaston erinomaisuutta. Kun pintaa hieman raaputtaa, paljastuu kokonaisuus, joka on Suomen kannalta erittäin vaarallinen. Meistä on tulossa toisten maiden velkojen maksaja vuosikymmeniksi eteenpäin. Meniköhän kaikki oikeasti ihan hyvin?

Suomelle elvytyspaketti maksaa suoraan 3,4 miljardia euroa. Se on valtava summa, jonka suoritamme ottamalla valtiolle lisää lainaa. Entistä on jo 110 miljardia euroa. Pahinta kaikessa on, että sitoudumme EU:n yhteisen velanoton takuumiehiksi pitkälle tulevaisuuteen. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kommentti reilu viikko sitten neuvottelujen ratkettua kuvaa parhaiten tilannetta. ” Päätös on aidosti historiallinen, olemme luoneet mekanismin kollektiiviseen lainanottoon”. Suomen EU-liittymissopimuksessa sanotaan selvästi, että toisten velkoja ei makseta eikä takuita velan ottoon anneta. Pienen Suomen kannalta tämä sopimuksen pykälä on meille elintärkeä; se turvaa omaa kansantalouttamme eurooppalaiselta yhteisvastuulta. Miksi Suomen kannalta elintärkeä vakuutus halutaan nyt ehdoin tahdoin purkaa.

Vähintään yhtä paha asia Suomelle tässä elvytyspaketissa on tulojen tasaus. Nyt EU:sta ollaan tekemässä tulonsiirto-unioni. Hyvä esimerkki on Italia. Maan kansantuote on lähes kymmenkertainen Suomeen verrattuna ja varallisuutta on muutenkin meitä enemmän. Verotus on yli kymmenen prosentti-yksikköä kevyempää kuin Suomessa. Italian harmaan talouden tietävät kaikkia. Pitääkö suomalaisten veronmaksajien rahoja siirtää Italiaan taloutta elvyttämään, kun ratkaisu ongelmaan on heillä itsellään, jos vaan haluavat.

Elvytyspaketti käynnistää selkeästi myös liittovaltion perustamisen Eurooppaan. Se on pienelle Suomelle tuhoisaa. Suomen eduskunnan pitää nyt ottaa ohjat käsiin. Suomi on nyt vaarallisessa tilanteessa, johon pitää reagoida heti. Eduskunnan kanta asiaan tarvitaan mahdollisimman pian. Meillä on voimassa perustuslaki ja liittymissopimus EU:n kanssa. Jos näitä ollaan nyt rikkomassa, en tule sellaista ratkaisua hyväksymään millään tavoin. Suomea ei saa liittää eurooppalaisten velkojen maksumieheksi.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, ympäristövaliokunnan pj,

Julkaistu 30.7.2020 Sanomalehti Karjalaisessa

Suomalaisten rahat pidettävä Suomessa

Hannu HoskonenBlogi

Parhaillaan ollaan ratkaisemassa EU:n 750 miljardin euron elvytysrahastoa. Saksan on puheenjohtajamaa ja Angela Merkelin suuri tavoite on saada rahat jakoon heti. Ranskakin on ollut aktiivinen, mikä kertoo selvästi todellisen hyödyn saajat tästä avustuspaketista. Olisiko nyt vihdoinkin aika noudattaa Suomen perustuslakia, Suomen liittymissopimusta EU:hun ja EU:n omaa perussopimusta.

Vaikka Suomen ministerit ovat olleet mukana näissä elvytyspaketin neuvotteluissa, on heidän noudatettava tarkasti perustuslakivaliokunnan antamaa lausuntoa 16/2020. Tämä lausunto on kaikkein tärkein asiakirja elvytyspaketin laillisuutta tarkasteltaessa. Perustuslakivaliokunta toisti tarkalleen saman kannan 14.7.2020 kokouksessaan. Valitettavasti moni ministeri päämisteriä myöten on vedonnut EU:n neuvoston oikeuspalvelun lausuntoon, jonka mukaan elvytyspaketti on EU-sopimusten mukainen. Suomen perustuslain tulkinnan tekee vain eduskunnan perustuslaakivaliokunta. EU:lla ei ole osaa eikä arpaa asiassa.  Ministerien on syytä tietää tämä, jotta välttyy jälkiseurauksilta. Sama lainnoudattamisvelvollisuus koskee myös eduskunnan suurta valiokuntaa, joka on sooloillut asiassa tietoisena perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Näin ei voi pitkään jatkua.

EU:n elvytysrahasto sisältää valtavia riskejä, joihin Suomi ei saa sitoutua. Pahin on liittovaltiokehitys, joka on nyt alkamassa. Samoin aloitetaan EU-alueella tulojensiirrot. Onko perusteltua, että pieni Suomi tukee kansantaloudeltaan kymmenen kertaa suurempaa Italiaa, jonka verotus on paljon Suomea kevyempää. Elvytysrahasto sitoisi Suomen loputtomaan toisten maiden velkojen maksuun, mikä olisi kohtalokasta kansantaloudellemme. Suomi saa tarvitessaan paljon edullisempaa rahaa rahamarkkinoilta kuin ikinä EU:n kautta. EU:ssa on menossa kehitys, joka on Suomen kannalta erittäin vaarallista. Se on pysäytettävä heti, ennen kuin korvaamatonta vahinkoa syntyy.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, ympäristövaliokunnan pj.

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa ja Iisalmen Sanomissa 16.7.2020

Asioihin pitää ottaa kantaa

Hannu HoskonenBlogi

Karjalainen mainitsi pääkirjoituksessaan 23.6 allekirjoittaneen ja ministeri Krista Mikkosen olevan tappelupukareita. Siitä ei ole missään tapauksessa kyse, vaan kansanedustajilla pitää olla rohkeutta puolustaa oman kotiseutunsa ja koko Suomen asiaa rohkeasti. Tämä koskee myös ministeriä ja valiokunnan puheenjohtajaa. Sanaa pitää käyttää vahvasti hyvät tavat muistaen. Hallitusohjelmaan on kirjattuna tämän hallituksen tavoitteet, niitä pitää puolustaa.

Ilmastopolitiikassa vihreillä on kummallinen linja. Metsien hakkuita pitäisi vähentää, mutta uusiutuvaa energiaa ja puurakentamista pitäisi rajusti lisätä. Mistähän ne puut sitten otetaan! Totuus on, että metsiä hoitamalla ja uudistamalla on Suomen metsien puumäärä ja kasvu yli tuplattu. Miksi tätä ei sanota ääneen? Syynä väärän tiedon levittämiseen lienee se, että näillä ilmastotavoitteilla varsinkin vihreät ajavat metsien rankkaa suojelun lisäämistä. Hallitusohjelmassa ei sanallakaan mainita hakkuiden rajoittamisesta. Ohjelmassa nimenomaan vaaditaan lisää uusiutuvaa energiaa ja puurakentamista.

Viimeisimpänä nousi esiin EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ehdottama Green Deal , joka vaatii lisää suojelualueita. Samaan suuntaan pyrkii myös EU:n metsien monimuotoisuuden suunnitelma, joka julkistettiin 20.5.2020. Krista Mikkonen ilmoitti tiedotteessaan heti, että Suomi kannattaa esitystä. Mistä hän sai valtuuden tähän, kun Suomen hallitus käsitteli asiaa ensimmäisen kerran 26.6. Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin, on liittymissopimuksessa selkeästi sanottu, että metsäasiat kuuluvat Suomen omaan päätösvaltaan. Liittymissopimusta ei ministerin päätöksillä muuteta. Ministeri Mikkonen näyttää unohtaneen tämän tosiasian. Miksi?

Suomi on maailman paras maa, joka pystyy selviämään myös koronakriisistä. Tauti on hallinnassa, mutta politiikka on sekaisin. Nyt Suomea ollaan väellä ja voimalla ajamassa elvytysrahastoon mukaan. Kyse on valtavasta velkavastuusta, jonka loppusummaa ei kukaan tiedä. Tällaisia päätöksiä ei missään tapauksessa saa tehdä. Perustuslakivaliokunnan kanta asiaan on selvä, tällaisesta sopimuksesta on kieltäydyttävä jo eduskunnan oman päätösvallan takia. Toivon tässä asiassa laajaa yhteisymmärrystä myös hallituksen sisällä. Nyt on aika puhua eikä vaieta!

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi

 

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 29.6.2020