Elvytyspaketista puhuttava avoimesti

Hannu HoskonenBlogi

Viimeistään nyt on selvää, mikä on EU:n elvytyspaketin päämäärä. Muste ei komission esityksestä ole ehtinyt kunnolla kuivua, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Italian pääministeri Mario Draghi vaativat elvytyspakettiin lisää rahaa. Avoin vaatimus osoittaa kiistatta, että EU:ssa rakennetaan unionin sisälle yhteistä velkamekanismia, johon Suomea ollaan viemässä käsittelyssä olevan EU:n seitsemän vuoden rahoituskehyksen kautta. Puheet kertaluonteisesta elvytyspaketista on syytä lopettaa heti.

Jotta demokratian sääntöjä kunnioitetaan aidosti, on välttämätöntä, että eduskunta käsittelee EU:n rahoituskehystä oikeassa järjestyksessä. Nyt ollaan muuttamassa Suomen EU-liittymissopimusta ja asia on käsiteltävä sen mukaisesti. Sääntöjä ei voi yksipuolisesti muuttaa. Macronin ja Draghin vaatimusten takana on myös halu antaa EU:lle verotusoikeus, jolla tulonsiirrot eteläisen Euroopan pelastamiseksi alkaisivat. Tälle tielle Suomi ei saa koskaan lähteä.  EU:n verot olisivat lisäveroa meidän omien verojen päälle.

Jos EU:n yhteinen velanotto alkaisi, se tietää Suomelle hallitsematonta tilannetta. Suomi saa tällä hetkellä erittäin edullista lainaa rahamarkkinoilta. Olemme kuitenkin luottoluokittajien listoilla tarkkailtavana. Yhteisen EU-velan myötä Suomen velkavastuut kasvaisivat nopeasti ja valtion lainojen korko lähtisi nousuun. Se tietäisi valtion menojen leikkauksia, mm. julkisia palveluja leikattaisiin. Kotitalouksiin koron nousu toisi myös lisämenoja, joiden hallinta voisi olla vaikeaa. Pelkästään näiden ongelmien takia yhteistä EU-velanottoa ei saa hyväksyä.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, ympäristövaliokunnan pj. Ilomantsi

 

Julkaistu alunperin Iisalmen Sanomissa, Savon Sanomissa ja Sanomalehti Karjalaisessa.

Euroopan unionin elvytyspaketti

Hannu HoskonenBlogi

Elvytyspaketti on Suomen kannalta hyvin vaarallinen, kun se sitoo meidät toisten maiden velkojen maksajaksi ja takaajaksi. Samalla elvytyspaketti avaa tien Euroopan liittovaltiolle, jota nyt ollaan perustamassa antamalla EU:lle verotusoikeus. Kaikki tämä rikkoo Suomen perustuslain määräykset meidän oikeudesta määrätä itse omista tuloista ja menoista (budjettisuvereniteetti). Myös Suomen liittymissopimus Euroopan Unioniin turvaa meille taloudellisen itsenäisyyden, mutta elvytyspaketilla tämä suoja ollaan nyt purkamassa.
Tästä alla olevasta linkistä avautuu elvytyspakettia käsittelevä video:

Kotimainen energia ja työ kunniaan

Hannu HoskonenBlogi

Ilmastonmuutosta on käytetty monen päätöksen perusteena Suomessa. Vaikea on ymmärtää jatkuvasti kasvavia vaatimuksia metsien käytön rajoittamisesta. Ainoa todellinen hiilinielu, kasvavat metsät, vaatii nimenomaan hoitoa ja hakkuita, jotta uutta puuta syntyisi hiiltä sitomaan. Metsien suojelu muuttaa hiilinielun päästölähteeksi, minkä luulisi olevan ilmastolla politiikkaa tekeville painajainen.

Myös energiatuotantoa koskevia päätöksiä on mahdoton ymmärtää. Kotimainen, uusiutuva energia on jäänyt armotta tuontienergian jalkoihin turpeen veropäätöksen takia. Rekkaralli idästä lisää takuulla päästöjä. Suomalaista energiaa tuottavat urakoitsijat ajautuvat konkurssiin, työntekijät kortistoon ja energiantuotannon toimivuus on aidosti uhattuna. Tämä kehitys on pysäytettävä heti jo kansallisen turvallisuuden takia.

Turve on kiistatta uusiutuva luonnonvara; nykykäyttö on noin kolmannes vuotuisesta kasvusta. Se on välttämätöntä hyvin monelle eri käyttäjälle maataloudesta aina turpeen uusiin käyttömuotoihin saakka. Monia tuotteita on tulossa ja vientikauppa kehittyy hyvää vauhtia. Esimerkiksi Suomi on nyt maailman johtava kasvualustojen toimittaja. Tällaista nousevaa vientikaupan mahdollisuutta ei työttömyydestä kärsivällä Suomella ole varaa menettää. Erikoisen tärkeä asema turpeella yhdessä hakkeen kanssa on energiantuotannossa. Suomessa kehitetty yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto,CHP, takaa suomalaisiin koteihin edullisen lämmön. Parasta kaikessa on se, että kovien pakkasten aikaan lämmöntuotannon sivutuotteena syntyy edullista sähköä juuri silloin, kun sähkön kulutus on maksimissaan. Pörssistä ostettuna tuo sama sähkö voi olla hinnaltaan jopa satakertainen normaaliin verrattuna.

Jotta kotimainen energia ja huoltovarmuus turvataan, on hallituksen puututtava uhkaavaan tilanteeseen heti. Huoltovarmuuslakiin olisi helppoa tehdä muutos, jolla varmistetaan turpeen saatavuus häiriöttä niin energiatuotannossa kuin muutenkin. Samalla estetään ainespuun polttaminen, joka alkaa olla metsäteollisuuden kannalta iso ongelma. Arvopuuta ei pidä polttaa. Samalla energiaturve on irrotettava päästökauppajärjestelmästä ja säätää verovapaaksi. Näin kanadalaiset edut turvataan niin energiantuotannossa kuin meille tärkeän vientiteollisuuden toiminnassa. Nyt ilmastopolitiikalla ollaan sammuttamassa valoja maaseudulta, mikä johtaa kansantaloutemme ylipääsemättömiin vaikeuksiin työttömyyden kasvaesssa. Koronan aiheuttamia vaikeuksia ei kannata tieten tahtoen lisätä. Korjausliikkeillä on iso kiire, jotta vältämme edessä olevat uhkat hyvissä ajoin. Näin ei voi jatkaa.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, ympäristövaliokunnan pj.

Julkaistu Sanomalehti Karjalaisessa 13.1.2021